keskiviikko 12. lokakuuta 2016

Nottinghamin sheriffit

Syyskuussa Björn Wahlroos totesi isällisesti, että toimeen tuleminen työstä maksetulla palkalla ei ole realistinen ajatus.[1] Samoin Juhana Vartiainen (kok.) ilmoitti, että 6e/h palkkakokeilu rakennusalalla ei ole keneltäkään pois.[2] Vasemmistoliitto Li Andersonin johdolla puolestaan nosti esille ehdotuksen lakisääteisestä 10e/h minimipalkkasta työntekijöille.[3] Ainoastaan viimeisin näistä ammuttiin alas absurdina haihatteluna.

Ajattelun logiikkana on siis, että vaikka yhteiskunnan tuottavuus ja vauraus jatkavat kasvuaan (hitaasti, mutta silti), niin jatkuvasti yhä pienempi pala piiraasta kuuluu niille, jotka tekevät varsinaiset työt. Palkkoja pitää joko laskea tai vähintäänkään niitä ei saa korottaa. Käänteisesti tämä tietenkin myös tarkoittaa johtoportaan sekä omistajien osuuden kasvua ja luonnollisesti riippumatta siitä kasvaako tuottavuus sillä puolella vai ei. Ehkäpä kyseessä onkin jo syntymäoikeus. Joka tapauksessa olennaisinta tämän kirjoituksen kannalta on se, onko palkkojen polkemista ehkäisevä minimipalkka haihattelua, vai pitääkö suomalaisen työntekijän lähteä kilpajuoksuun pohjalle, jonka lopussa odottaa Itä-Aasialainen orjayhteiskunta?

Minimipalkkaan kohdistetusta kritiikistä on ensin todettava, että vielä järjellisyyden tällä puolella olevia ihmisiä ei tietenkään liikuta piirun vertaa se kuka ehdotuksen teki. Oli Andersonista ja Vasemmistoliitosta henkilökohtaisesti mitä mieltä tahansa, niin vakavamieliset ihmiset tietenkin arvioivat argumentit niiden sisällön perusteella, ei esittäjän. Otetaan siis ensin esille minimipalkan potentiaalinen vaikutus pienyrittäjien asemaan työllistäjinä, mikä toki ainakin periaatteessa on ongelmallinen johtuen mahdollisista kustannusten nousuista. Kuitenkaan niille, jotka ovat sitä mieltä, että sekä yrittäjien että heidän työntekijöidensä tulisi saada elinkelpoinen korvaus toimistaan, ratkaisu ei itse asiassa vaadi kovin syvällistä ajattelua ja tässä nyt vain yksi ehdotus: nostetaan arvonlisäverollisen myynnin alarajaa. Nykyisin yritykset joiden tilikauden liikevaihto on alle 10000 euroa ovat vapautettuja arvonlisäveron maksusta,[4] mutta nostamalla tätä rajaa esimerkiksi 20000 euroon voitaisiin tukea paitsi näitä liikkeenharjoittajia, niin myös mahdollistaa vähintään sen kymmenen euron tuntipalkan maksamisen heidän työntekijöilleen ilman vaaraa yrityksen toiminnan muuttumisesta tappiolliseksi. Toisin kuin esimerkiksi yhteisöveron (yritysveron) yleinen laskeminen, tämä muutos kohdistuisi myös pelkästään niille, jotka sitä tarvitsevat ja jättäisi vakavaraiset suuryritykset verohelpotuksen ulkopuolelle. Muunlaisetkin vastaavat toimet ovat toki mahdollisia, mutta pointti oli siis, että pienyrittäjien asemaan vetoaminen on vähintäänkin virheellistä, ellei jopa valheellista, sillä tätä asemaa voidaan korjata poliittisilla toimilla, joiden ainoa este on kysymys siitä kenen palveluksessa hallitus haluaa toimia ja kenen ei.

Markkinafundamentalistit toteavat minimipalkkaan tietenkin, että se heikentää kilpailukykyä, mikä jälleen kerran on mahdollisesti periaatteessa totta, mutta käytännössä vähemmän totta ja itseasiassa Suomessa palkan suhteelliset työnantajakulut jäävät alle EU-keskiarvon.[5] Lisäksi kuten minimipalkan vastustajat itsekin toteavat, niin sen vaikutus olisi suurin juuri edellä mainittuihin pienyrityksiin,[6] jotka eivät tunnetusti juuri osallistu vientiin (Suomen viennistä 85 % on suuryritysten tekemää[7]), mikä siis tarkoittaa käytännössä sitä, että minimipalkan vaikutus viennin kilpailukykyyn olisi parhaimmillaankin marginaalinen. Edellä kirjoitetun pohjalta voimme päätellä siis, että a) Suomen palkkakustannukset eivät ole millään lailla kuormittavalla tasolla kilpailukyvyn suhteen ja b) minimipalkka ei tätä asemaa juuri muuta, jos ollenkaan.

Yleisemmin tähän vielä todettakoon, että markkinaperiaatteita tunnutaan taas soveltavan epäilyttävän selektiivisesti ja oletuksena on siis, että vähäväkinen ja harvaan asuttu Suomi pystyy kilpailemaan palkkojen alentamisessa Itä-Euroopan tai puhumattakaan kehitysmaiden halpatyövoiman kanssa. Rationaalisempi lähtökohta olisi tietenkin pyrkiä pelaamaan mahdollisimman paljon omilla vahvuuksillaan, joita Suomen tapauksessa ovat esimerkiksi terve, hyvin koulutettu väestö ja korkean teknologian infrastruktuuri. Näiden vahvuuksien tukeminen ei tietenkään tunnu hallitusta juuri kiinnostavan ja ainakin koulutuksen kohdalla kyse on suorastaan päinvastaisesta jopa siinä määrin, että Elinkeinoelämän Keskusliittokin toivoisi jäitä hattuun.[8] Ilmeisesti hallituksessa on lopulta tultu siihen tulokseen, ettei siellä viitsitä enää teeskennellä edes markkinaehtoisuutta, vaan hyvinvointivaltion alasajoa jatketaan tästä lähtien ihan vaan periaatteelliselta pohjalta.

Kolmas kritiikin osa-alue liittyy työmarkkinaosapuoliin ja niiden väliseen sopimiseen. Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas kirjoittaa: ”Lainsäätäjän ryhtyminen vähimmäispalkkojen määrittelijäksi romuttaisi yleissitovuusjärjestelmän.”[9] Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) puolestaan toteaa, että mini­mi­tun­ti­pal­kasta keskus­te­le­minen ei ole ajankohtaista, ellei samalla olla valmiita puuttumaan työeh­to­so­pi­musten yleis­si­to­vuu­teen. Tällaisista kommenteista nousee tietenkin kysymys ”miksi”? Miksi valtion takaama minimipalkka kaikille työntekijöille vaikuttaisi millään tavalla yleissitovuuteen, jos kaikki muut työmarkkinasopimuksiin ja niiden neuvottelemiseen liittyvät seikat pidettäisiin ennallaan? Tähän ei ole kuulunut vastauksia, mikä pistää normaalin ihmisen epäilemään, että rationaalisia sellaisia ei ehkä ole olemassakaan. Joka tapauksessa edellä esitettyjen seikkojen pohjalta näyttäisi pääasiassa siltä, että edes minimaalisten tulojen takaaminen suomaisille työntekijöille kaatuu ainoastaan kiinnostuksen puutteeseen, sillä ainakin tähän mennessä esitetyt vasta-argumentit näyttäisivät pyörivän akselilla ideologinen huuhaa vastaan tarkoituksellinen harhaanjohtaminen/tietämättömyys.[1] http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001260159.html
[2] http://yle.fi/uutiset/3-9167810
[3] http://yle.fi/uutiset/3-9172080
[4] https://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Arvonlisaverotus/Arvonlisaveron_alarajahuojennus(11826)
[5] http://www.talouselama.fi/uutiset/jopa-saksankin-ohi-suomalaisen-tyon-tuottavuudesta-paljastuu-yllatys-6000605
[6] http://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6%2F3%2F154883%2Fca3cbf3d14&utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
[7] http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/tilastot/yritykset/
[8] https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2016/08/16/ek-valtiovarainministerion-esittamat-uudet-koulutusleikkaukset-torjuttava/
[9] https://kossi.rakennusliitto.fi/blogi/ajatus-on-vain-ajatus/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti