tiistai 1. marraskuuta 2016

Tulevaisuus kaupan

Elinkeinoelämän keskusliitto, talousnobelisti Bengt Holmström ja professori Sixten Korkman ovat vain muutamia tahoja, jotka ovat ehtineet kritisoida hallituksen ajamia leikkauksia korkeakoulutukseen. Ilmeisesti ainakin osittain kritiikin seurauksena hallitus on nyt sitten päättänyt heitellä muutamia pennejä yliopistoille, jotta nämä ymmärtäisivät olla hiljaa. Järkevin ratkaisu olisi tietenkin leikkausten peruminen taskurahojen jakamisen sijaan, mutta tästä aiheesta on jo kirjoitettu eri tahoilla, eikä siitä siksi sen enempää.[1] Tämän kirjoituksen aiheena on sen sijaan luvattujen pennosten lähde, eli yksityistäminen.

Siis samaan aikaan, kun hallitus saarnaa, ettei voi ottaa enempää velkaa, kun mitä tuottaa, niin sillä ei ole mitään vaikeuksia myydä pois Suomen kansalaisten omistamaa tuottavaa omaisuutta (esimerkiksi valtionyhtiöitä). Rahaa tuottavan omaisuuden poismyynti pitkän tähtäimen tulojen kasvattamiseksi näyttäisi loogiselta ristiriidalta, muttei itse asiassa sitä välttämättä ole, jos tekee tiettyjä ennakko-oletuksia. Valtion omistamien yritysten tuotot siirtyvät tietenkin suoraan nettona valtion kassaan, mutta on toki mahdollista argumentoida, että yksityinen sektori toimii niin paljon tehokkaammin, että valtio saa suuremmat tuotot yksityisten yritysten verottamisen ja mahdollisten muiden tätä kautta talouteen syntyvien positiivisten vaikutuksien seurauksena. Joka tapauksessa koska siirrytään pois tilanteesta, jossa 100 % voitoista tulee valtiolle (valtionyhtiö) tilanteeseen, jossa vain selkeästi pienempi osa siirtyy valtion kirstuun (yksityinen yritys) on perusoletuksen oltava, että yksityistäminen tuottaa huomattavia tehokkuuden lisäyksiä.

Koska pelkät oletukset tuskin ketään kiinnostavat, on olennaista tietenkin katsoa saatavilla olevaa empiiristä todistusaineistoa. Onko yksityinen sektori siis julkista tehokkaampi? Vaikka vuosikymmeniä on toista väitetty, niin vastaus on itse asiassa ei.[2] Esimerkiksi Ruotsissa 1990-luvun alussa toteutettu koulujen yksityistäminen on johtanut tilanteeseen, jonka kuvaamiseen sana ”katastrofi” ei välttämättä ole liioittelua, sillä maan PISA-tulokset ovat ainakin matematiikassa ehtineet pudota jo Venäjänkin alapuolelle.[3] Samoin esimerkiksi Yhdysvaltain yksityistetty terveydenhuoltojärjestelmä on tunnetusti teollisuusmaiden kallein veronmaksajalle tuottaen samalla varsin heikkotasoista ulosantia.[4] Ja niin edelleen.

Tämä sanottuna on kuitenkin toki tuotava esiin myös kolikon toinen puoli, eli onko julkinen sektori sitten tehokkaampi kuin yksityinen? Vastaus on jälleen ei.[5] Saatavilla olevan empiirisen aineiston ja siitä tehdyn tutkimuksen perusteella ei näyttäisi olevan johdonmukaista linjaa siinä, että yksityinen tai julkinen sektori olisivat sisäsyntyisesti toista tehokkaampia. Tämän perusteella voimme päätellä, että yhtiöiden tehokkuuden tai tehottomuuden syyt sijaitsevat jossain muualla, kuin niiden omistuksen luonteessa, kuten esimerkiksi yhteiskunnan yleisen korruption tasossa sekä sen sijoittumisessa ja mainittakoon tässä nyt sivumennen, että ainakin Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksen mukaan Suomessa korruptio on selvästi yleisempää yritystoiminnassa kuin julkisella sektorilla.[6] Joka tapauksessa koska taloudellista tehokkuutta ei ole propagandan ulkopuolella todistettu suuntaan tai toiseen, niin kysymys on pääasiassa loppujen lopuksi ideologinen.

Tämän pohjalta voimmekin sitten todeta mahdollisesti ainoan asiaan liittyvän itsestäänselvyyden. Vaikka taloudellisen tehokkuuden näkökulmasta julkisen ja yksityisen ero voi olla hämärä, niin päivänselvää on, että yksityistäminen syö toimivaa demokratiaa sisältä käsin. Julkiset omistukset ovat parlamentaarisessa järjestelmässä potentiaalisesti (tietyssä määrin reaalisestikin) demokraattisen päätöksenteon ulottuvilla, kun taas yksityiset imperiumit eivät ole sitä juuri millään lailla. Tämä ei tietenkään tarkoita, että mummon ja papan kyläkauppa pitää kansallistaa, mutta yhteiskunnallisesti välttämättömien toimintojen (kuten terveydenhuolto, liikenneyhteydet, energiahuolto jne.) yksityistäminen aina olennaisesti kaventaa kansalaisten mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan suunnan muokkaamiseen demokraattisen prosessin kautta.

Edellä esitetyn pohjalta voimme jälleen vetää muutamia johtopäätöksiä. Ensimmäinen on se, että jos minä maallikkona tiedän, ettei yksityisen sektorin tehokkuudelle löydy yleistettävää empiiristä todistusaineistoa, niin kyllä sen tietää Suomen hallituskin. Toisin sanoen, vaikka päätökset esitetään näennäisesti taloudellisen rationaalisuuden pohjalta, niin ne ovat itse asiassa ideologisia. Tämän ideologisen puolen voi sitten puolestaan jakaa kahteen eri aspektiin, joista ensimmäinen on se tuttu markkinafundamentalismi, eli sokea usko markkinoiden ihmeelliseen toimivuuteen ja tehokkuuteen, jopa silloinkin kun konkreettinen todellisuus todistaa tätä uskomusta vastaan. Toinen aspekti on itse asiassa ehkä vielä huolestuttavampi ja liittyy edellä todettuun demokratian kuihduttamiseen tarkoituksella. Kansanedustaja Elina Lepomäki näyttää esimerkkiä miljonääri Risto Siilasmaan kanssa: "Siilasmaalla oli kaksi radikaalia ideaa, joihin molempiin Elina Lepomäki suhtautui positiivisesti. Toinen Siilasmaan ilmoille heittämä ajatus koskee Singaporen mallin tuomista Suomeen. Siilasmaan mukaan Singaporessa pääministerin palkka muodostuu kolmen eniten tienaavan pörssiyhtiöjohtajan palkkojen keskiarvosta. Samalla pääministerin asema on turvaton, kun hänet voi erottaa helposti."[7] Suomeksi käännettynä tämä tarkoittaa sitä, että pääministerin edut ovat suoraan sidottuna suuryritysten johtajien etuihin ja että jos hän harhoissaan sattuisi alkaa ajamaan muiden etuja (esim. kansalaisten) hänelle voi nopeasti sitten antaa kenkää. Kyseessä on siis demokratian myyminen lopullisesti miljonääreille, mikä ilmeisesti on ainakin Lepomäen mielestä hieno idea.

Ei toki siinä, että demokratialla menisi erityisen hyvin tälläkään hetkellä, sillä edellä kuvatut prosessit ovat olleet meneillään jo hyvän aikaa. Perusuomalaisten Antti Joutsenlahti näyttää tästä esimerkkiä: ”Nuori, nätti ja sen lisäksi vaalea nainen on potentiaalinen ehdokas. Esimerkiksi puolueemme Laura Huhtasaari tulee saamaan 10 000 ääntä.”[8] Niinpä niin, kun demokratia on imuroitu sisällöstä ja päätöksenteko ulkoistettu pilvenpiirtäjäsviitteihin, jätetään lavalle Laura Huhtasaaret ja Alexander Stubbit, jotka voivat näyttää näteiltä ja tyylikkäiltä, mutta todellista sisältöä heistä saa kaivaa kiviporan kanssa. Sitten voidaankin hurrata demokratiaa edustajien kanssa, jotka edustavat ihan muita tahoja ja äänestää äänestyksissä, joissa ei päätetä mitään.[1] Esim. http://yle.fi/uutiset/3-9236154; http://tapasuomenruotsalainen.blogspot.fi/2016/10/lisaa-rahaa-lisaa-arvostusta.html
[2] Esim.http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/global-centre-for-public-service-excellence/efficiency.html; http://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/efficiency.pdf
[3] http://www.reuters.com/article/sweden-schools-idUSL4N0JK32620131210
[4] http://www.commonwealthfund.org/publications/press-releases/2015/oct/us-spends-more-on-health-care-than-other-nations
[5] Ks. viite 2.
[6] http://yle.fi/uutiset/3-9069170
[7] https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/199061-suomen-paaministerille-helpommin-potkut-risto-siilasmaa-ja-elina-lepomaki-ideoivat
[8] http://yle.fi/uutiset/3-9139472

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti